M
M

Lianzhou Foto 2018 – The wind of time

Lianzhou Foto 2018
The wind of time

Between the two worlds, the respite, in which we are not

1st December 2018 – 3rd January 2019

 

Lianzhou Foto Festival
Lianzhou, Guangdong
China
Lianzhou Foto

Artists Erwin Blumenfeld, Vincent Fournier, Jacqueline Hassink, Sven Johne, Karen Knorr, Michal Martychowiec, Yann Mingard, Mathieu Pernot, Oliver Sieber, Sebastian Stumpf, Zhou Tao, Henk Wildschut, Tobias Zielony
Curators Dieter Neubert, Karen Smith, Guo Xiaohui, He Yining, Hu Hao, Jin Dan, Ni Liang, Yanyou Yuan Di, Zhang Xiaozhou